Totes les habitacions són exteriors, amb bany complert propi, amb possibilitat de telèfon i televisió, i estan intercomunicades mitjançant timbres avisadors amb la unitat de control de la planta on hi haurà personal permanentment. Algunes són individuals i altres compartides amb una altra persona. El centre ofereix estades permanents però també temporals, ja sigui per descans del personal cuidador o per rehabilitació.

- 42 llits
- 22 habitacions
- Servei de metge geriatrista
- Servei d'infermeria
- Fisioterapeuta
- Psicòleg
- Perruqueria
- Podòleg
- Cuina casolana

 

- Animador sociocultural
- Sala de manualitats
- Sala de lectura
- Gimnàs amb aparells
- Bugaderia
- Terrassa
- Amplis jardins
- Zona Verda
- Activitats a la natura