Els serveis que s’ofereixen són: metge geriatrista propi, personal d’infermeria, fisioteràpia, assistència psicològica, teràpia ocupacional, gimnàs-sala de rehabilitació, podologia, perruqueria, bugaderia, etc. El centre també disposa de sales de joc, sales de televisió, i espais destinats a fomentar els “hobbys” particulars. Es proposen tot tipus d’activitats recreatives, com manualitats o balls de saló, i se’ls anima (i ajuda si és necessari) perquè hi participin.
Aquestes activitats estan dissenyades seguint un programa amb objectius i seguides atentament per monitors o dinamitzadors socioculturals.
L’objectiu que es persegueix és que els residents trobin un ambient que s’assembli al màxim possible al de casa seva, amb un tracte familiar i una atenció excel·lent.